Inloggad som:

CapItello290

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CapItello290
CapItello290/Första linjen behandling med Capivasertib+Paclitaxel till patienter med lokal eller metastas TNBC
A Phase III Double-blind Randomised Study Assessing the Efficacy and Safety of Capivasertib/+Paclitaxel vs Placebo+Paclitaxel as First-line Treatment for Patients With Locally Advanced (Inoperable) or Metastatic TNBC.
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Ingela Jakobsson (2023-03-14)

Tillbaka till listan