Inloggad som:

CAPItello-292

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CAPItello-292
Fas Ib Studie av Capivasertib + Fulvestrant + Palbociclib som behandling för HR+/HER2- bröstcancer som är resistent mot endokrin behandling.
A Phase Ib/III Randomised Study of Capivasertib Plus Palbociclib and Fulvestrant Versus Placebo Plus Palbociclib and Fulvestrant in Hormone Receptor-Positive and Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Locally Advanced, Unresectable or Metastatic Breast Cancer
PLACEHOLDER
Kombinationen (Capivasertib + Fulvestrant + Palbociclib) har inte testats tidigare. Man kommer specifikt titta på om patienterna tål kombinationsbehandlingen då en del biverkningar kan överlappa samt att det finns risk för en interaktion mellan palbociclib och capivasertib
Mer information om studien för vårdgivare
1) metastaserande eller lokalt avancerad bröstcancer som genom röntgen el annan objektiv bedömning visat sig progredierat 2) histologiskt bekräftad HR+/HER2-bröstcancer 3) Deltagaren har fått minst en tidigare endokrin terapi och högst 2 tidigare kemoterapibehandlingar
1) En annan primär malignitet 2) Strålbehandling med ett brett strålfält 4 veckor före initiering av behandling 3) Kliniskt signifikanta avvikelser i glukosmetabolismen (diabetes typ 1 eller 4) Hjärtkriterier vid screening, kliniskt viktiga avvikelser i rytm, ledning eller morfologi (EKG)
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-11)

Tillbaka till listan