Inloggad som:

CAPItello-290

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CAPItello-290
En studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Capivasertib + Paclitaxel jfr med placebo + Paclitaxel som förstahandsbehandling till patienter med framskriden bröstcancer.
A Phase III Double-blind Randomised Study Assessing the Efficacy and Safety of Capivasertib/+Paclitaxel vs Placebo+Paclitaxel as First-line Treatment for Patients With Locally Advanced (Inoperable) or Metastatic TNBC.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka effekt och säkerhet av Capivasertib i kombination med Paclitaxel hos patienter med avancerad trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Patienterna fortsätter med studieläkemedlet tills att objektiv radiologisk sjukdomsprogression (förvärrad sjukdom) inträffar.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienterna ska vara minst 18 år gamla, med histologiskt bekräftad, lokalt avancerad (inte mottaglig för resektion med botande syfte) eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer. Patienter måste ha radiologiska bevis för sjukdom eller återfall/försämring. Tumörprov ska finnas/tas.
Patienterna ska inte ha fått tidigare kemoterapi inom 12 månader (från slutet av tidigare kemoterapibehandling) innan de påbörjar studien. Patienten behöver ha en stabil hälsa vad gäller blodbild, blodsocker, njur- och leverfunktion, etc, vid screening. De ska heller inte ha oreglerad diabetes typ 2
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-02-27)

Tillbaka till listan