Inloggad som:

avslutad_Canopy-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Canopy-1
CACZ885U2301-pembrolizumab plus platinumbaserad kemoterapi med eller utan kanakinumab som första linjens behandling för lokalt avancerad eller metastatisk icke småcellig lungcancer
A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study evaluating the efficacy and safety of pembrolizumab plus platinum-based doublet chemotherapy with or without canakinumab as first line therapy for locally advanced or metastatic non-squamous and squamous non-small cell lung cancer subjects
PLACEHOLDER
1st line studie på icke småcellig lungcancer där patienterna får standard cytostatika + Pembrolizumab + Canacinumab/Placebo
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-03-04)

Tillbaka till listan