Inloggad som:

avslutad_CANFOUR

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CANFOUR
Doseskaleringsprövning för att bedöma säkerhet och tolerabilitet av flera doser av antikroppen CAN04 A hos patienter med solida maligna tumörer.
An open label dose escalation followed by dose expansion safety and tolerability trial of CAN04 a fully humanized monoclonal antibody against IL1RAP in subjects with solid malignant tumors
PLACEHOLDER
CanFour är en Fas-1 studie med en ny läkemedel Can04. Can04 är en antikropp som har IL-1RAP som mål. Verkningsmekanism tros vara en minskning av inflammation i tumörens´mikromiljön + ADCC + stimulering av NK celler. Studie population är Bukspottskörtelcancer och Icke småcellig lungcancer. Can04 ges som första linjes behandling tillsammans med kemoterapi för pancreascancer (Nab-paklitaxel + Gemcitabine) och som första linjes kemoterapi för lungcancer (Cisplatin + Gemictabine för lungcancer). Pat med lungcancer kan ha fått immunterapi tidigare.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med icke-småcellig lungcancer eller duktalt pankreasadenocarcinom.
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan