Inloggad som:

avslutad_CanDo

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CanDo
Utveckling av diagnostik plattform för patientnära identifiering, klassifikation, kvantitering och uppföljning av cirkulerande tumörceller vid pankreascancer
CanDo / A cancer development monitor)
PLACEHOLDER
Studien avser utveckling av en plattform för isolering, kvantitering och karaktäristik av cirkulerande tumörceller vid pankeascancer. I studien utförs preklinisk validering för att säkerställa att metoden uppnår ställda krav på utbyte, renhet och analyserbarhet.
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-02-05)

Tillbaka till listan