Inloggad som:

Cancerrehabilitering vid matstrups eller magsäckscancer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Cancerrehabilitering vid matstrups eller magsäckscancer
Rehabilitering och återhämtning hos personer med cancer i matstrupen eller magsäcken - ett underlag för optimerad cancerrehabilitering
Rehabilitation and Recovery for Persons With Esophageal or Gastric Cancer - a Clinical Trial Evaluating and Implementing a Model for Evidence-based Cancer Rehabilitation
PLACEHOLDER
Studien är en experimentell prospektiv kohort studie med en historisk kontrollgrupp. Syftet är att utveckla och utvärdera en modell för systematisk och evidensbaserad cancerrehabilitering för personer med matstrups- och magsäckscancer för att skapa förutsättningar för en bättre livskvalitet och mindre cancerrelaterade symtom. Inkluderade patienter erbjuds en kontaktsjuksköterskeledd rehabilitering från behandlingsbeslut till och med 12 månader efter kirurgi. Interventionen består av tre delar: 1. En generisk del, 2. Strukturerad bedömning, 3. Evidensbaserat beslutsstöd. Studien kommer att utvärderas dels via patientrapporterade och registerbaserade utfallsmått och dels via intervjuer
Mer information om studien för vårdgivare
Konsekutivt urval. Inklusionskriterier är patienter över 18 år med matstrups- eller magsäckscancer, som är folkbokförda i Skåne, som planeras genomgå kurativt syftande kirurgisk behandling vid Skånes Universitetssjukhus.
Patienter som ej har förmåga att kommunicera på svenska språket och/eller som lider av kognitiv funktionsnedsättning som innebär hinder att delta exkluderas.
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-03-30)

Tillbaka till listan