MENY
Administratör Logga ut

CAN3001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CAN3001
Klinisk studie med ibrutinib för att studera säkerhet och effekt under lång tid.
A Phase 3b, multicenter, open-label, PCI-32765 (Ibrutinib) long-term extension study
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2019-04-22)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 21 januari 2019