Inloggad som:

avslutad_CAN3001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CAN3001
Klinisk studie med ibrutinib för att studera säkerhet och effekt under lång tid.
A Phase 3b, multicenter, open-label, PCI-32765 (Ibrutinib) long-term extension study
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan