Inloggad som:

CA224-047

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CA224-047
En randomiserad, dubbelblind fas2/3 studie med relatlimab i kombination med nivolumab jämfört med enbart nivolumab hos patienter med tidigare obehandlad metastaserad melanomsjukdom
A Randomized, Double-Blind Phase 2/3 Study of Relatlimab Combined with Nivolumab versus Nivolumab in Participants with Previously Untreated Metastatic or Unresectable Melanoma
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att i kombination med läkemedel relatlimab och nivolumab göra jämförelse med enbart nivolumab hos patienter med obehandlad metastaserad melanomsjukdom. Vilket inkluderar säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik, prediktiva biomarkörer och livskvalitéformulär.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter över 18 år med metastaserad sjukdom som inte fått systemisk behandling. Histologiskt verifierat stadium III eller stadium IV sjukdom. Deltagarna ska ha mätbar sjukdom genom CT eller MRI som mäts med RECIST kriterier.
Patienter ska inte ha aktiva hjärnmetastaser, leptomeningeala metastaser, uveal melanom, myocardit eller aktiv autoimmun sjukdom. Tidigare ej behandlats med anti-PD-L1 terapi.
Behandling
Fas 2-3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-12)

Tillbaka till listan