Inloggad som:

avslutad_CA224-047

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CA224-047
En randomiserad, dubbelblind fas2/3 studie med relatlimab i kombination med nivolumab jämfört med enbart nivolumab hos patienter med tidigare obehandlad metastaserad melanomsjukdom.
A Randomized, Double-Blind Phase 2/3 Study of Relatlimab Combined With Nivolumab Versus Nivolumab in Participants With Previously Untreated Metastatic or Unresectable Melanoma
PLACEHOLDER
Studien är en dubbelblindad fas 2/3-studie. I studien ges antingen läkemedelskombinationen BMS-986213 (relatlimab/nivolumab) eller nivolumab i endast monoterapi till patienter med malignt melanom utgående från huden som tidigare är obehandlade, inte går att operera eller har metastatisk sjukdom.
Mer information om studien för vårdgivare
Hänvisas till läkare.
Hänvisas till läkare.
Behandling
Fas 2-3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-04-01)

Tillbaka till listan