Inloggad som:

avslutad_CheckMate 238, CA209-238

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 238, CA209-238
En randomiserad dubbel-blind fas III studie med Nivolumab jämfört med Ipilimumab (immunterapi) som tilläggsbehandling efter operation av avancerad melanomsjukdom med hög risk för återfall
A Phase 3, Randomized, Double-blind study of Adjuvant Immunotherapy with Nivolumab versus Ipilimumab after complete-Resection of Stage IIIb/c or Stage IV Melanoma in Subjects who are at High Risk for Recurrence
PLACEHOLDER
En randomiserad dubbelblind studie där man gör jämförelse mellan Nivolumab vs Ipilimumab för att bedöma effekt på återfallsfri överlevnad efter total avlägsnande av tumörvävnad. Jämförelse av generell överlevnad, säkerhet och tolerans för de två läkemedlen och PDL1 vid återfallsfri överlevnad.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt verifierad malignt melanom stadium IIIb/c eller stadium IV och med fullständigt avlägsnande kirurgiskt av tumörvävnad. Alla typer av melanom förutom med ursprung i ögon. Bedömning gjord via datortomografi/magnetröntgen av hjärnan. Biomarköranalys av tumörvävnad för uttryck av PD-L1.
Metastaser i hjärnans bindvävshinnor. Melanom i ögat. Ej tillfrisknat från andra tumörsjukdomar minst tre år innan deltagande i studien. Aktiv, känd eller misstänkt autoimmun sjukdom. Andra systemiska beh med kortikosteroider eller immunosuppressiva behandlingar 14 dgr innan första studiebehandling.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan