Inloggad som:

avslutad_CheckMate 067, CA209-067

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 067, CA209-067
En fas 3, randomiserad, dubbelblind studie med enbart Nivolumab eller Nivolumab kombinerat med Ipilimumab jämfört med enbart Ipilimumab hos patienter med tidigare obehandlat inoperabelt eller metastaserande melanom.
A phase 3, Randomized, Double-Blind Study or Nivolumab Monotherapy or Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Ipilimumab Monotherapy in Subjects with Previously Untreated Unresectable or Metastatic Melanoma.
PLACEHOLDER
Fas 3-studie, som ska undersöka effekt och säkerhet av beh med studieläkemedlet enbart Nivolumab eller Nivolumab i komb med Ipilimumab.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt bekräftat melanom stadium III eller IV. ECOG PS 0 eller 1. Mätbar sjukdom av CT, eller MRI per RECIST 1.1 kriterier.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan