Inloggad som:

avslutad_CA209-171

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CA209-171
En fas 3-studie av nivolumab och kemoradioterapi följt av nivolumab och ipilimumab eler nivolumab jämfört med kemoradioterapi, följt av durvalumab vid lokalt avancerat icke-småcellig lungcancer
An Open-Label, Multicenter Clinical Trial with Nivolumab (BMS-936558) Monotherapy in Subjects with Advanced or Metastatic Squamous Cell (Sq) Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) who Have Received at Least Two Prior Systemic Regimens for the Treatment of Stage IIIb/IV SqNSCLC
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-09-17)

Tillbaka till listan