Inloggad som:

avslutad_CA055-026

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CA055-026
En studie för att jämföra effekten och säkerheten av oralt azacitidin plus bästa stödjande vård (BSC) jämfört med placebo plus BSC hos deltagare med reviderat internationellt prognostiskt poängsystem (IPSS-R) myelodysplastiskt syndrom med låg eller medelhög risk (MDS)
A Phase 2/3, Multicenter, Randomized, Dose Optimization (Part I), Double-blind (Part II) Study to Compare the Efficacy and Safety of Oral Azacitidine (Oral-Aza, ONUREG®) Plus Best Supportive Care (BSC) Versus Placebo Plus BSC in Participants With IPSS-R Low- or Intermediate-risk Myelodysplastic Syndrome (MDS)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
- Dokumenterad MDS diagnos enligt WHO:s klassificering från 2016. - Låg- eller intermediärrisk (IPSS-R-poäng mellan 1,5 och 4,5). - Prestationsstatus i enlighet med ECOG 0, 1 el 2. Andra protokolldefinierade inklusionskriterier gäller.
- MDS med en benmärgscellularitet på el under≤ 10%. - MDS med överskottsblaster-2 (MDS-EB2). - tidigare behandling med azacitidin (alla formuleringar), decitabin, eller annat hypometylerande medel. Andra protokolldefinierade exklusionskriterier gäller.
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-15)

Tillbaka till listan