Inloggad som:

avslutad_CA017-003

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CA017-003
En fas I/II studie av BMS-986205 kombinerat med nivolumab och ipililumab vid avancerade maligna tumörer
A phase 1/2a study of BMS-986205 administered in combination with Nivolumab (anti-PD-1 monoclonal antibody) and in combination with both nivolumab and ipilimumab (anti-CTLA-monoclonal antibody) in advanced malignant tumors.
PLACEHOLDER
Behandlingen består av immunterapi i olika kombinationer. I del II av studien får patienten nivolumab tillsammans med en tablett som hämmar IDO-1 (IDO-1 kan vara en orsak till sämre aktivitet av immunsystemet mot cancer). I del III får patienten nivolumab, ipilimumab och IDO-1 hämmare.
Mer information om studien för vårdgivare
Hänvisas till läkare. I del II lung- och njurcancer.
Hänvisas till läkare. I del III urinblåse- och lungcancer och melanom.
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan