Inloggad som:

C16029 Takeda Millennium

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

C16029 Takeda Millennium
C16029
A Phase 2/3, Randomized, Open-Label Study Comparing Oral Ixazomib/Dexamethasone and Oral Pomalidomide/Dexamethasone in Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att jämföra effekten av ixazomib dexametason (ixa dex) mot pomalidomid dexametason (pom dex) vid progressionsfri överlevnad (PFS) hos deltagare med recidiverad och / eller refraktär multipel myelom (RRMM) som har fått minst 2 tidigare behandlingar.
Mer information om studien för vårdgivare
Myelom. Erhållit minst 2 tidigare behandlingslinjer. Refraktär mot Lenalidomide. Ej refraktär mot Bortezomib/Carfilzomib
Tidigare behandlad med Ixazomib eller pomalidomide
Behandling
Fas 2-3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2019-02-14)

Tillbaka till listan