Inloggad som:

avslutad_CINC280A2108

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CINC280A2108
En öppen multicenter fas I dos-eskaleringsstudie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet av behandlingen med INC280 som tas tillsammans med mat hos patienter som har en avancerad solid tumör med cMET störning.
A multicenter, open label, phase 1 dose escalation study to evaluate the pharmacokinetics, safety, and tolerability of INC280 tablet formulation with food in patients with cMETdysregulated advanced solid tumors.
PLACEHOLDER
Studien inkluderar patienter med avancerade solida tumörer vars tumörceller har en förändring i genen som kodar för cMET och där sjukdomsprogress har skett trots standardbehandling. Studien kommer att undersöka säkerhet och tolerabilitet av INC280 tablettberedingen administrerad med mat.
Mer information om studien för vårdgivare
cMET dysreglering (lokal eller central bedömning) Pat som har progredierat trots standardbehandling Minst en mätbar lesion enligt RECIST 1.1 ECOG status ≤ 1 Adekvat organfunktion
Tidigare behandling med crizotinib eller någon cMET eller HGF-hämmare Symptomatiska CNS-metastaser som inte är neurologiskt stabila eller som kräver ökad dos steroider inom de 2 veckor som föregår studiestart
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan