Inloggad som:

Brightline-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Brightline-1
Brightline-1: A Phase II/III, randomized, open-label, multi-center study of BI 907828 compared to doxorubicin as first line treatment of patients with advanced dedifferentiated liposarcoma
Brightline-1: A Phase II/III, randomized, open-label, multi-center study of BI 907828 compared to doxorubicin as first line treatment of patients with advanced dedifferentiated liposarcoma
PLACEHOLDER
En studie för att jämföra BI907828 med dodorubicin hos patienter med dedifferentierad liposarkom Randomisering mellan studiearm och rutincytostatika till liposarkom.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med dedifferentierat lokalt avancerad eller metastaserat liposarkom som ska få första lnjens behandling. Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1
Känd mutation i TP53-geneN
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-01-30)

Tillbaka till listan