Inloggad som:

avslutad_Brigatinib-3001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Brigatinib-3001
En randomiserad, öppen fas 3-studie av brigatinib (ALUNBRIGTM) jämfört med alektinib (ALECENSA®) hos patienter med framskriden, anaplastisk lymfomkinas -positiv (ALK+), icke-småcellig lungcancer som har progredierat på krizotinib (XALKORI®).
A Phase 3 Randomized Open-label Study of Brigatinib (ALUNBRIGTM) Versus Alectinib (ALECENSA®) in Advanced Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Non–Small-Cell Lung Cancer Patients Who Have Progressed on Crizotinib (XALKORI®)
PLACEHOLDER
Randomisering mellan tablettbehandling med Brigatinib eller Alectinib som tas dagligen. Behandling pågår så länge nytta finns. Tätare återbesök i början av behandlingen som därefter övergår i besök en gång per månad. Utvärdering sker med datortomografi första året som glesas ut därefter.
Mer information om studien för vårdgivare
stadium IIIB eller stadium IV NSCLC. Måste uppfylla ett av följande kriterier: –Dokumenterad anaplastisk lymfomkinas- (ALK). –Kunna lämna ett tumörprov till det centrala laboratoriet. •Progress under behandling med krizotinib Behandling med krizotinib i minst 4 veckor före progress.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan