Inloggad som:

avslutad_Brigatinib 2002

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Brigatinib 2002
Brigatinib in Patients With Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive (ALK+), Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Progressed on Alectinib or Ceritinib
Brigatinib in Patients With Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive (ALK+), Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Progressed on Alectinib or Ceritinib
PLACEHOLDER
Brigatinib till patienter med ALK-positiv lungcancer som fått progress på tidigare behandling med Alectinib eller Ceritinib. Brigatinib tas som tablett en gång per dag. I början är det veckovisa besök som sedan glesas ut till ett besök varje månad.
Mer information om studien för vårdgivare
.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-12)

Tillbaka till listan