Inloggad som:

BRETON (BGB-16673-101)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BRETON (BGB-16673-101)
En öppen fas 1-studie med doseskalering och dosexpansion av Brutons tyrosinkinasinriktad proteinnedbrytaren BGB-16673 hos patienter med B-cellsmalignitet
A Phase 1, Open-Label, Dose-Escalation and -Expansion Study of the Bruton Tyrosine Kinase-Targeted Protein-Degrader BGB-16673 in Patients With B-Cell Malignancies
PLACEHOLDER
Studiens syfte är att fastställa den bästa dosen av BGB-16673 och att avgöra hur säkert och effektivt BGB-16673 är
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med relaps/refraktär B-cells maligniteter
se studieprotokoll
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan