Inloggad som:

BreCLIM-2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BreCLIM-2
Klinisk prövning för att utvärdera värdet av lokal behandling som tillägg till onkologisk behandling mot levermetastaser från bröstcancer
Breast Cancer Liver Metastases-2 - A Multicentre Randomized Clinical Trial Investigating Local Treatment for Breast Cancer Liver Metastases
PLACEHOLDER
Det saknas säkra vetenskapliga studier som belyser om levermetastaser från bröstcancer ska behandlas lokalt i levern med till exempel operation, eller om det är bättre att behandla med enbart läkemedel. Huvudsyftet med denna studie är att utvärdera om lokal behandling av levermetastaser förbättrar överlevnaden. Patienter som opererat bröstcancer och som har ett begränsat antal levermetastaser erbjuds att delta i studien. Det sker en slumpmässig fördelning mellan två behandlingsalternativ, antingen onkologisk behandling (standard) eller onkologisk behandling plus lokal behandling i levern (experimentell). Varje studiedeltagare följs i minst tre år.
Mer information om studien för vårdgivare
- En till max fyra levermetastaser som kan behandlas lokalt med operation eller strålbehandling. - Allmäntillstånd som tillåter onkologisk och kirurgisk behandling.
- Tidigare eller nuvarande metastaser utanför lever eller skelett. - Tidigare eller nuvarande fler än fyra levermetastaser. - Cancersjukdom som tillväxer trots onkologisk behandling
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-04-17)

Tillbaka till listan