Inloggad som:

avslutad_Breast cancer in Pregnancy

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Breast cancer in Pregnancy
Breast cancer in Pregnancy. Diagnostik och terapi av bröstcancer under graviditet – en registerstudie inom Svensk Bröstonkologisk Förening i samarbete med den Tyska Bröstcancer Gruppen (German Breast Group; GBG-29) och Breast International Griop; BIG 2-03
Prospective and Retrospective Register Study of the German Breast Group (GBG) for Diagnosis and Treatment of Breast Cancer in Pregnancy
PLACEHOLDER
En studie som samlar in kunskap om diagnostik, behandlingseffekt hos patienter som drabbas av bröstcancer under graviditeten. Vävnad från brösttumör och placenta undersöks också för att identifiera nya prognostiska och behandlingsprediktiva markörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt verifierad bröstcancer hos gravida patienter
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-04-23)

Tillbaka till listan