Inloggad som:

BREAKWATER

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BREAKWATER
En öppen, multicenter-, randomiserad fas 3-studie av första linjens behandling med enkorafenib plus cetuximab med eller utan kemoterapi, kontra standardbehandling med en inledande säkerhetsbehandling med enkorafenib och cetuximab plus kemoterapi hos deltagare med metastaserad BRAF V600E-muterad kolorektalcancer
An open-label, multicenter, randomized phase 3 study of first-line Encorafenib plus Cetuximab with or without chemotherapy wit a safety lead-in of Encorafenib and Cetuximab plus chemotherapy in participants with metastatic BRAF V600-mutant colorectal cancer
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera om enkorafenib plus cetuximab (EC), ensamt eller i kombination med kemoterapi, kan förbättra kliniska resultat jämfört med aktuell standardbehandling med kemoterapi hos deltagare med tidigare obehandlad BRAF V600E-muterad metastaserande kolorektalcancer
Mer information om studien för vårdgivare
Konfirmerad metastaserad kolorektal cancer med BRAF V600E mutation tillräckligt med arkiverad tumörmaterial inte tidigare behandlad för metastatisk kolorektal cancer mätbar sjukdom enl RECIST ECOG 0-1
Akut eller kronisk pankreatit anamnes på kronisk IBD som kräver medicinsk behandling eller kirurgi inom 12 månader känd DPD-insufficiens okonrollerad diarre, kräkning eller illamående
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-24)

Tillbaka till listan