Inloggad som:

Breakwater

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Breakwater
En öppen, multicenter-, randomiserad fas 3-studie av första linjens behandling med enkorafenib plus cetuximab med eller utan kemoterapi, kontra standardbehandling med en inledande säkerhetsbehandling med enkorafenib och cetuximab plus kemoterapi hos deltagare med metastaserad BRAF V600E-muterad kolorektalcancer
An open-label , multicenter , randomized, phase 3 study of first-line encorafenib plus cetuximab with or without chemotherapy versus standard of care therapy with a safety lead-in of encorafenib and cetuximab plus chemotherapy in participants with metastatic BRAF
PLACEHOLDER
Syftet med den här studien är att få kunskap om effekt-erna av studieläkemedlen, enkorafenib och cetuximab, när de ges tillsammans eller i kombination med sådana cytostatika som rutinmässigt används vid metastaserad tjock- och ändtarmscancer som har BRAF mutation.
Mer information om studien för vårdgivare
SLI: Male or female participants age ≥18 years at the time of informed consent. Body weight ≥40 kg. Participants with histologically or cytologically confirmed colorectal adenocarcinoma.
Presence of acute or chronic pancreatitis. Leptomeningeal disease. Other medical or psychiatric condition including recent (within the past year) or active suicidal ideation/behavior.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-09-25)

Tillbaka till listan