Inloggad som:

Breakwater

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Breakwater
En öppen, multicenter-, randomiserad fas 3-studie av första linjens behandling med enkorafenib plus cetuximab med eller utan kemoterapi, kontra standardbehandling med en inledande säkerhetsbehandling med enkorafenib och cetuximab plus kemoterapi hos deltagare med metastaserad BRAF V600E-muterad kolorektalcancer
An open-label , multicenter , randomized, phase 3 study of first-line encorafenib plus cetuximab with or without chemotherapy versus standard of care therapy with a safety lead-in of encorafenib and cetuximab plus chemotherapy in participants with metastatic BRAF
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Lena Bylund (2022-11-17)

Tillbaka till listan