Inloggad som:

BosuPeg

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BosuPeg
En studie av effekt och säkerhet av långverkande lågdoserat ropeginterferon hos patienter med kronisk myeloisk leukemi behandlade med bosutinib från diagnos: En randomiserad prospektiv studie
A Study of Efficacy and Safety of Long-acting Low Dose Ropeginterferon in Patients With Chronic Myeloid Leukemia Treated With Bosutinib From Diagnosis: a Randomized Prospective Trial
PLACEHOLDER
Patienter med nydiagnostiserad KML sjukdom kan inkluderas i studien. Patienterna behandlas med Bosutinib under 3 månader. Sedan ranomiseras man till enbart Bosutinib eller med tillägg av Ropeginterferon. Studien avslutas med en "stopp del"
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter 18 - 75 år med nydiagnostiserad KML i kronisk fas med god lever-, lung-, hjärt- och njurfunktion kommer att tillfrågas.
-
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2019-09-24)

Tillbaka till listan