Inloggad som:

avslutad_BOLD-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BOLD-1
En randomiserad fas 3-studie med 2 armar: (A) Trastuzumab i kombination med Docetaxel och Pertuzumab (TPD) följt av 3 cykler med cytostatika jämfört med (B) dagens standardbehandling för att förhindra återfall av HER2-positiv bröstcancer.
A randomized phase III study comparing trastuzumab, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer
PLACEHOLDER
En randomiserad fas III studie med 2 armar: (A) Trastuzumab i kombination med Docetaxel och Pertuzumab (TDP) följt av 3 cykler med cytostatika jamfort med (B) dagens standardbehandling för att förhindra återfall av HER2-positiv bröstcancer. Jämförelse av invasive deseasefree survival (IDFS).
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinna 18 år eller äldre. Histologiskt konfirmerad invasiv BrC. HER2-positiv BrC. Måttlig risk för återfall i bröstcancer enligt följande: N0 med längsta invasiva tumör större än 10 mm eller histologiskt konfirmerad lymfkörtelpositiv sjukdom.
Fjärrmetastaser Inflammatorisk BrC Klinsikt signifikant hjärtsjukdom Annan cancer de senaste 5 åren. Okänd ER och HER-2 status WHO över 1 Gravida och ammande kvinnor Randomisering mer än 12 veckor efter senaste bröstkirurgin.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-17)

Tillbaka till listan