Inloggad som:

BoB

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BoB
Basket of Baskets: A Modular, Open-label, Phase II, Multicentre Study To Evaluate Targeted Agents in Molecularly Selected Populations With Advanced Solid Tumors
Basket of Baskets: A Modular, Open-label, Phase II, Multicentre Study To Evaluate Targeted Agents in Molecularly Selected Populations With Advanced Solid Tumors
PLACEHOLDER
Multimodul fas II studier på molekylär selekterade subgrupper av patienter. Först genomför man en djup molekylärprofilering inom Cancer Core Europe panelen. Sen, om man hittar behandlingsbara mutationer, erbjuds patienten behandling inom en behandlingsarm enligt nedan.
Mer information om studien för vårdgivare
Module 1.Solida tumörer, som har provat konventionell behandling.Intermediär Tumor mutation burden (TMB mellan 12 och 16 mut/Mb) ELLER CDK12 mutation. Module 2.Som pkt 1 i module 1.FGFR1,2,3 eller 4 amplifikation. Module 3.Som pkt 1 i module 1. EGFR mutation eller Met mutation eller amplifikation.
Module 1.Har tidigare fått immunterapi. Module 2. 1. FGFR fusions. Module 3. 1. EGFR mutation i lungcancer.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-18)

Tillbaka till listan