Inloggad som:

avslutad_BO39813

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BO39813
MEK/BO39813 //En Fas IB/II-studie av Kobimetinib administrerat som enda preparat samt i kombination med Venetoklax, med eller utan Atezolizumab, hos patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom.
BO39813
PLACEHOLDER
EN FAS IB/II-STUDIE AV KOBIMETINIB ADMINISTRERAT SOM ENDA PREPARAT SAMT I KOMBINATION MED VENETOKLAX, MED ELLER UTAN ATEZOLIZUMAB, HOS PATIENTER MED RECIDIVERANDE OCH REFRAKTÄRT MULTIPELT MYELOM
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-05-14)

Tillbaka till listan