Inloggad som:

BNT122-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BNT122-01
En multicenter, öppen fas II, randomiserad, kontrollerad studie för att jämföra effekten av RO7198457 med klinisk övervakning hos resekterade patienter med kolorektalcancer i stadie II (högrisk) och stadie III, samt ctDNA-positiva efter resektionen.
A multi-site, open-label, Phase II, randomized, controlled trial to compare the efficacy of RO7198457 versus watchful waiting in resected, Stage II (high risk) and Stage III colorectal cancer patients who are ctDNA positive following resection.
PLACEHOLDER
Detta är en öppen, randomiserad fas II studie som drivs på flera kliniker för att jämföra effekten av RO7198457, som är ett mRNA-vaccin utformat efter patientens tumörprofil, jämfört med klinisk övervakning hos patienter med positiv cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) efter operation för kolorektalcancer i stadie II (högrisk) eller stadie III. Det primära effektmåttet är sjukdomsfri överlevnad (DFS).
Mer information om studien för vårdgivare
Rektalcancer stadie II/III eller koloncancer stadie II (högrisk)/stadie III. Positiv ctDNA efter operation. Genomgått adjuvant cytostatikabehandling under 3-6 månader. Finns minst 5 tumörneoepitoper på tumörvävnad för att skapa mRNA-vaccin.
Tumörer med mikrosatellitinstabilitet (MSI). Fått behandling med radiokemoterapi före operation eller immunsuppressivt läkemedel inom 2 veckor före start studiebehandling. Pågående eller nyligen avslutad behandling med ett annat prövningsläkemedel. Metastatisk sjukdom.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-16)

Tillbaka till listan