Inloggad som:

BNT-113-01-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BNT-113-01-studien
En forskningsstudie av BNT113 i kombination med pembrolizumab som första linjens behandling för patienter med icke resektabelt recidiverande eller metastatiskt skivepitelkarcinom i huvudet och hals (HNSCC)
An open-label Phase II randomized trial of BNT113 in combination with pembrolizumab versus pembrolizumab monotherapy as a first line therapy in patients with unresectable recurrent, or metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) which is positive for human papilloma virus 16 (HPV16+) and expresses PD-L1
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att värdera effektivitet för BNT113 i kombination med Pembrolizumab vid första linjens behandling för diagnosen återkommande eller metastaserande huvud- och halscancer som är positiv för HPV 16 och PDL1.
Mer information om studien för vårdgivare
HPV16+ PD-L1 (CPS >1) Mätbarsjukdom Recist Perfomance status 0-1≥≥ ≥
Primärtumör nasopharynx HIV, Hepatit B/C Kortisonbehandling (>5mg Prednisolon/dag)
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan