Inloggad som:

AcceleRET-BLU 667-2303

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

AcceleRET-BLU 667-2303
A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Pralsetinib versus Standard of Care for First Line Treatment of RET fusion-positive, Metastatic Non-Small Cell Lung Cance
A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Pralsetinib versus Standard of Care for First Line Treatment of RET fusion-positive, Metastatic Non-Small Cell Lung Cance
PLACEHOLDER
Randomiserad, öppen, fas 3 studie med Prasetinib jämfört med standard första linjens platinumbaserad kemobehandling till patienter med metastatisk icke småcellig lungcancer som uppvisar förändringar i den sk. RET-genen.
Mer information om studien för vårdgivare
RET-fusionpositiv, metastaserande,NSCLC
Deltagarens tumör har några ytterligare kända primära förarförändringar förutom RET, såsom målbara mutationer av EGFR, ALK, ROS1, MET och BRAF.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-09-14)

Tillbaka till listan