Inloggad som:

BIWAC (BI 1403-0001- Brightline)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MDM2
BIWAC (BI 1403-0001- Brightline)
A phase Ia/Ib, open label, multicenter, dose-escalation study of BI 907828 in patients with advanced or metastatic solid tumors
A phase Ia/Ib, open label, multicenter, dose-escalation study of BI 907828 in patients with advanced or metastatic solid tumors
PLACEHOLDER
En fas Ia/Ib, öppen, multicenter, doseskaleringsstudie av BI907828 på patienter med avancerad eller metastaserad solid tumör.
Mer information om studien för vårdgivare
TP53/MDM2 amplifierad avancerad eller metastaserad med grunddiagnos enligt nedan. Fallerat på standardbehandling eller det finns inte några andra behandlingsalternativ. I kohort 1.5 kan sarkom inkluderas. I kohort 2.5 kan Icke-småcellig lungcancer, ventrikelcancer, urinblåsecancer samt samt pancreas
Känd TP53 mutation
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2024-03-21)

Tillbaka till listan