Inloggad som:

avslutad_BiTE-U (AMG160_20190505)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BiTE-U (AMG160_20190505)
En fas 1b/2 studie för att utvärdera säkerheten och effekten av AMG 160 i kombination med Enzalutamid, Abirateronacetat eller AMG 404, eller AMG 404 som en självständig behandling (monoterapi) hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).
A Master Protocol Evaluating the Safety and Efficacy of AMG 160 in Subjects With Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer (mCRPC)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan