Inloggad som:

BiTe CC93269-MM-001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BiTe CC93269-MM-001
A PHASE 1, OPEN-LABEL, DOSE FINDING STUDY OF CC-93269, A BCMA X CD3 T CELL ENGAGING ANTIBODY, IN SUBJECTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA
A Phase 1, Open-label, Dose Finding Study of CC-93269, a BCMA x CD3 T Cell Engaging Antibody, in Subjects With Relapsed and Refractory Multiple Myeloma
PLACEHOLDER
Fas 1, öppen, dosökande, studie av CC-93269, en BCMA X CD3 T-cells engagerande antikropp, hos patienter med recividerande och/eller refraktärt multipelt myelom.
Mer information om studien för vårdgivare
Personer som är 18 år eller äldre med relapserande, refraktärt multipelt myelom. Som genomgått minst tre behandlingslinjer och som inte är kandidater för fler tillgängliga behandlingsregimer.
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-09)

Tillbaka till listan