Inloggad som:

BioMe-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BioMe-studien
Tumörbiologisk analys av malignt melanom- identifiering av potentiella biomarkörer
Tumörbiologisk analys av malignt melanom- identifiering av potentiella biomarkörer
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att finna nya prediktiva biomarkörer för målinriktad terapi och immunterapi hos patienter med metastaserat malignt melanom. Jämförelse kommer att göras mellan exceptionell behandlingsrespons och resistenta patienter genom att före, under och efter behandling analysera biopsier och prover för biomarkörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Malignt melanom, inoperabel stadium III eller stadium IV. Inför start av immunterapi (>6 månader) innan start av ny behandling.
Om inklusionskriterier inte uppfylls.
Behandling
Provtagningsstudie
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan