Inloggad som:

avslutad_AbiCab

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_AbiCab
Biomarkörer under behandling av prostatacancer
A randomized Phase II, open label multicenter cross-over study, to evaluate biomarkers, in 2nd line treatment of metastatic Castration Resistant Prostate Cancer (mCRPC) with abiraterone and cabazitaxel
PLACEHOLDER
Kan biomarkören AKR1C3 och eller AR-V7 förutsäga PSA-respons? 3 biopsi-tillfällen från metastas
Mer information om studien för vårdgivare
Kastrationsresistent, docetaxelbehandlad prostatacancer. Cancerceller i biopsi från metastas
Annan prostatacancerbehandling de senaste 4 veckorna
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan