Inloggad som:

BioLymph

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BioLymph
Prospektiv studie av biologi, etiologi och överlevnad vid lymfom
Prospective study of lymphoma biology, etilogy and outcome
PLACEHOLDER
Denna observationella studie syftar till att kartlägga faktorer som kan ha med uppkomst eller överlevnad av lymfom att göra. Vi avser också att studera långtidseffekter efter lymfombehandling. Analyser görs på blod- och tumörprov vid diagnos och under behandling och information samlas även via enkäter. Studien är godkänd i etisk nämnd
Mer information om studien för vårdgivare
Vuxna patienter (18 år eller över) som diagnosticeras med lymfom (ej kronisk lymfatisk leukemi) tillfrågas om deltagande.
. Patienter som inte självständigt kan tillgodogöras sig skriftlig information om studien på svenska, t ex pga språkhinder eller kognitiv nedsättning, tillfrågas ej.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan