Inloggad som:

Biolungstudien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Biolungstudien
BioLung Provtagningsstudie med syfte att finna individuella faktorer i blod (och i vissa fall vävnad) att associera med hur individer svarar på behandling med immunterapi
BioLung Provtagningsstudie med syfte att finna individuella faktorer i blod (och i vissa fall vävnad) att associera med hur individer svarar på behandling med immunterapi
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att studera vilka faktorer som gör att vissa patienter har effekt och överlever längre och varför andra är mer eller mindre resistenta. Blodprover tas före start av behandling samt under uppföljning och före och efter behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling med immunterapi i kombination med Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab eller Durvalumab.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2020-09-08)

Tillbaka till listan