Inloggad som:

BioBladder

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BioBladder
Biomarker profiling to predict response and survival in patients receiving systemic therapy for advanced urothelial cancer
Biomarker profiling to predict response and survival in patients receiving systemic therapy for advanced urothelial cancer
PLACEHOLDER
Provinsamlingsstudie för att identifiera prediktiva biomarkörer på urinblåsecancer i alla stadiér
Mer information om studien för vårdgivare
patienter med muskelinvasiv urinblåsecancer och metastaserad urotelial cancer
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-09-14)

Tillbaka till listan