Inloggad som:

PreDDLung-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PreDDLung-studien
Provsamling för lungcancerforskningen på Karolinska Universitetssjukhuset
Provsamling för lungcancerforskningen på Karolinska Universitetssjukhuset
PLACEHOLDER
Upprepade provtagningar i samband med operation/strålbehandling eller cytostatikabehandling inför behandlingsstart och upprepade tillfällen under pågående behandling
Mer information om studien för vårdgivare
misstänkt eller fastställd tumörsjukdom i andningsorganen
-
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan