Inloggad som:

BIO-MUSE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BIO-MUSE
Blod- och vävnadsprover från patienter med hudlymfom i avsikt att förbättra prognostik och behandling.
Predictive and prognostic biomarkers in patients with mycosis fungoides and Sézary syndrome.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om man genom särskilda analyser av blodprov och hudbiopsier kan finna särskilda förändringar av immunceller, DNA, messengerRNA samt proteiner o som kan skilja mellan hudlymfom med låg eller hög allvarlighetsgrad, dvs risk att sjukdomen snabbt ska förvärras. o som kan användas som markörer för att så tidigt som möjligt kunna sätta in rätt sorts behandling o kan finna förändringar som kan leda fram till bättre metoder för att förutsäga hur sjukdomen ska utvecklas o som kan ligga till grund för nya sätt att behandla hudlymfom
Mer information om studien för vårdgivare
- Ålder 18-100 år - Histologiskt konfirmerat mycosis fungoides or Sézary syndrome stage I-IV - WHO performance status 0–3
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2021-05-27)

Tillbaka till listan