Inloggad som:

Bio-Melanom

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Bio-Melanom
En provsamlingsstudie för att identifiera biomarkörer av betydelse för behandlingseffekt och toxicitet vid medicinsk behandling av patienter med malignt melanom
En provsamlingsstudie för att identifiera biomarkörer av betydelse för behandlingseffekt och toxicitet vid medicinsk behandling av patienter med malignt melanom
PLACEHOLDER
En provsamlingsstudie för att identifiera biomarkörer av betydelse för behandlingseffekt och toxicitet vid medicinsk behandling av patienter med malignt melanom. Upprepad blodprovstagning inför behandling och under behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med malignt melanom som ska starta behandling
Annan cancertyp än malignt melanom
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan