Inloggad som:

BI1808-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BI1808-studien
En öppen fas 1/2a, multicenterstudie av BI-1808, en monoklonal antikropp mot TNFR2, för att med ökad dos i ensam regim och i kombination med pembrolizumab prövas för första gången på forskningspersoner med avancerade solida tumörer, som påföljande kohortstudie
First-in-Human, Consecutive-Cohort, Clinical Trial of BI-1808, a Monoclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor
PLACEHOLDER
Utvärdera biverkningar/effekt av BI-1808 som ensam regim eller i kombination med pembrolizumab.
Mer information om studien för vårdgivare
- Bekräftad avancerad malignitet - Fått SOC eller av någon annan anledning inte kan få SOC - Mätbar sjukdom enligt Recist - Förväntad överlevnad >12 veckor - ECOG 0-1
ända aktiva CNS-metastaser - Allergi mot BI-1808 eller pembrolizumab - Erhållit kemoterapi inom 4 veckor från första dos - Erhållit strålbehandling inom 2 veckor från första dos.
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-05-16)

Tillbaka till listan