Inloggad som:

avslutad_BH-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BH-studien
BH Studien
BH Studien, Optimal BH användning efter bröstkirurgi- en RCT
PLACEHOLDER
Deltagarna randomiseras till en av två grupper. Grupp 1) erbjuds den stabilare bh med vissa kompressionsegenskaper efter sin bröstoperation medan Grupp 2) erhåller en mjukare bh utan kompressionsegenskaper. Deltagarna uppmanas att använda bh-n enlig instruktion dvs dygnet runt i tre veckor, och anteckna antal timmar/dag för användning i en dagbok. Vid återbesök hos sjuksköterska/läkare efter ca 3 veckors användning svarar samtliga deltagare på enkätfrågor kring smärta, andra symtom och upplevelse av stöd och bekvämlighet vid användning samt genomgår en klinisk bedömning av sjuksköterska enligt en mall med avseende på serom och ev. tappningar samt mängd samt förekomst av komplikationer (ex sårinfektion).
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor från 18 år med malign tumör i bröstkörtel som skall genomgå kirurgi.
Män med bröstcancer.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-01-28)

Tillbaka till listan