Inloggad som:

avslutad_BGB-3111-305

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BGB-3111-305
A Phase 3, Randomized Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Compared with Ibrutinib in Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma
A Phase 3, Randomized Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Compared with Ibrutinib in Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma
PLACEHOLDER
Patienter med relapserad KLL/SLL får Ibrutinib eller Zanbrutinib.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan