Inloggad som:

BGB3111-LTE1 Roll-overstudie

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BGB3111-LTE1 Roll-overstudie
An Open-label, Multi-center, Long-term Extension Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Regimens in Patients With B-cell Malignancies
An Open-label, Multi-center, Long-term Extension Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Regimens in Patients With B-cell Malignancies
PLACEHOLDER
En öppen multicenter, långvarig förlängningsstudie av Zanubrutinib (BGB-3111) behandlingsregimer hos patienter med B-cellsmaligniteter
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som tidigare deltagit i en Bei-Gene- studie av zanubrutinib, antingen som enda behandling eller som kombination med andra behandlingar
Erhållit Zanubrutinib utanför studier
Behandling
Fas 4
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan