Inloggad som:

avslutad_BEVPAC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BEVPAC
En fas II studie för att identifiera biomarkörer och mekanismer av behandlingsresistens hos patienter med HER2-negativ metastaserad bröstcancer (MBC) som behandlas med en kombination av bevacizumab och paclitaxel.
A prospective randomized Phase II study to identify predictive biomarkers and mechanisms of therapy resistance in patients with HER2-negative metastatic breast cancer (MBC) treated with the combination of bevacizumab and paclitaxel.
PLACEHOLDER
Randomisering mellan standardcytostatika eller tillägg med Avastin. Upprepade biopsier och FLT-PET för att identifiera prediktiva markörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor mellan 18-75 år med metastaserande HER2 negativ bröstcancer stadium IV eller recidiverande bröstcancer,mätbar sjukdom enligt RECIST v1.1.
Tidigare systemisk behandling av MBC.Annan aktiv malignitet med undantag av adekvat beh basaliom, skivepitelcan el cervixcancer.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan