Inloggad som:

avslutad_BevMar

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BevMar
Diffusions magnet resonans tomografi (dMRT) av lungtumörer för bedömning av tidig behandlingseffekt.
Diffusion MR (dMRT)during first line treatment of non squamous lung cancer with chemotherapy combined with bevacizumab: time course and prognostic and predictive impact.
PLACEHOLDER
Upprepade MR vid tilläggsbehandling med Avastin.
Mer information om studien för vårdgivare
Inoperabel, metastaserad (stadium IV) icke småcellig lungcancer av icke squamous typ.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan