Inloggad som:

BEN-C

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BEN-C
Effekten av cykelträning vid benlymfödem-randomiserad kontrollerad studie.
Effekten av cykelträning vid benlymfödem-randomiserad kontrollerad studie.
PLACEHOLDER
Tid: 8 veckor. Randomisering till cykelträning 3-5 ggr/ vecka måttligt tempo eller kontroll. Mätmetod: benvolym, impedans av extracellulär vätska, lokal vävnadsvätska, konsistensökning av hudveck, vikt, kondition, upplevelse av tyngd- och spänning. Enkät: livskvalitet, funktion i benen.
Mer information om studien för vårdgivare
Uni- eller bilateralt benlymfödem, primärt eller sekundärt. Stabilt lymfödem i minst 6 mån. Kompressionsstrumpor ska bäras dagligen eller dygnet runt enligt befintlig behandlingsplan.
Generaliserad cancersjukdom. Tidigare kirurgi i nedre extremitet. Språkbegränsningar. Måttlig till grav kognitiv svikt. Annan cirkulationssjukdom eller njursjukdom som kan ge bensvullnad. Muskulär dysfunktion i benen.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan